Uvítanie detí v Olešnej„Dieťa je zázrak, ktorý ťa v sekunde naučí milovať inú ľudskú bytosť viac ako seba.“

Príchod maličkého človiečika na svet očakávajú rodičia s túžbou a radosťou. S radosťou svojich najmenších hostí privítala dňa 14.6.2018 aj sála kultúrneho domu v Olešnej. V jej slávnostne vyzdobených priestoroch sa konalo jedno z najmilších kultúrnych podujatí, a to uvítanie detí, ktoré sa narodili od 1.1.2017 do 28.2.2018. Po slávnostnom príhovore,predneseným pánom starostom Štefan Cudrákom, na prítomných čakal pekný kultúrny program, ktorý pod vedením pani učiteliek pripravili škôlkari z MŠ Olešná – Rovňany.

Kultúrny víkend v obci OlešnáPrelom mesiacov máj a jún zachytáva viacero príležitostí k možnosti strávenia príjemných chvíľ s rodinou napríklad aj pri príležitostí osláv váľania mája a Medzinárodného dňa detí. V obci Olešná sa cez víkend konali kultúrne podujatia rôzneho charakteru, z ktorých si mohol vybrať každý.

V sobotu 2.6.2018 boli v priestoroch pred Obecným úradom Olešná pripravené pracovníkmi obecného úradu a DHZ Olešná k oslavám MDD pre deti rôzne súťaže a aktivity na precvičenie tela a mozgových závitov.

Kvety pre mamičku „Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy...“ sú slová krásnej básne.
V obci Olešná sme dňa 13.5.2018 vzdali úctu všetkým našim mamičkám, maminkám, babičkám. Detičky a žiaci z MŠ so ZŠ Olešná, folklórna skupina Vigľašanka a hostia zo skupiny Vrchári pre hostí pripravili príjemnú dynamickú kyticu plnú básní, piesní a tanca, ktorý zahájil svojim príhovorom starosta obce p. Štefan Cudrák. Na túto slávnostnú udalosť bolo pripravené malé občerstvenie, každá mamička bola obdarovaná kvietkom a kto nabral odvahu, mohol si aj zatancovať.

Poslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce OlešnáPoslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce Olešná.Na hostí čakali výdatne prestreté stoly s občerstvením, bohatá tombola a skvelá zábava, o ktorú sa postarala skupina Pulz. Na úvod večera sa prítomným hosťom prihovoril pán starosta obce Š. Cudrák a hudobná skupina Pulz spustila tú pravú plesovú zábavu. Vo výbornej nálade sa tancovalo až do rána...
Pri tejto príležitosti chce pán starosta vyjadriť vďaku p. kuchárkam, ktoré pripravili vynikajúce jedlo a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto plesu.
Záverom patrí veľká vďaka sponzorom, ktorí do tomboly venovali hodnotné dary.

Vianočné predstavenieOpäť sa blíži čarokrásny čas radosti a pohody, na ktorý sa teší každý z nás. K blížiacim sa vianočným sviatkom sa v Kultúrnom dome Olešná konalo podujatie, ktoré nám priblížilo vianočnú atmosféru. V úvode programu sa prihovoril prítomným návštevníkom starosta obce p. Š. Cudrák a potom už nasledoval súbor hraných pásiem, ktoré potešili srde a rozveselili dušu ako detského tak aj dospelého diváka.

Deň úcty k starším – Farebná jeseň životaMesiac október je mesiacom úcty k starším. Mnohé obce a mestá pri tejto príležitosti pripravujú pre svojich „skôr narodených“ rôzne podujatia a prehliadky talentu, aby svoje babičky a deduškov potešili pekným programom.
Ani naša obec nebola výnimkou a v nedeľu 22.10.2017 pripravila v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, folklórnou skupinou Vigľašanka a hosťami kultúrne podujatie pod názvom Farebná jeseň života. Milý program otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Š.Cudrák a potom sa nálada niesla v príjemnej atmosfére rôznorodých vystúpení.

v obci Olešná zarodili ovocné stromyVážení občania.

Obec Olešná a obec Podvysoká majú záujem vytvoriť spoločný zväz záhradkárov, do ktorého sa môžu prihlasovať občania oboch obcí.
Podľa počtu prihlásených bude zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej bude zvolený spoločný výbor SZZ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom priloženej prihlášky alebo telefónneho čísla 014/4346 126.
Tento rok sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov v obci Podvysoká prvýkrát pre obidve obce. Na ukážku Vám prikladáme niekoľko fotografií z tejto výstavy, na ktorej sa programovo zúčastnila FSk Vigľašanka a pre inšpiráciu máme pre Vás pripravených pár fotografií ako v obci Olešná zarodili ovocné stromy a vinič.