Poslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce OlešnáPoslednú januárovú sobotu, dňa 27.1.2018 sa v obci Olešná konal III. Reprezentačný ples obce Olešná.Na hostí čakali výdatne prestreté stoly s občerstvením, bohatá tombola a skvelá zábava, o ktorú sa postarala skupina Pulz. Na úvod večera sa prítomným hosťom prihovoril pán starosta obce Š. Cudrák a hudobná skupina Pulz spustila tú pravú plesovú zábavu. Vo výbornej nálade sa tancovalo až do rána...
Pri tejto príležitosti chce pán starosta vyjadriť vďaku p. kuchárkam, ktoré pripravili vynikajúce jedlo a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto plesu.
Záverom patrí veľká vďaka sponzorom, ktorí do tomboly venovali hodnotné dary.

Vianočné predstavenieOpäť sa blíži čarokrásny čas radosti a pohody, na ktorý sa teší každý z nás. K blížiacim sa vianočným sviatkom sa v Kultúrnom dome Olešná konalo podujatie, ktoré nám priblížilo vianočnú atmosféru. V úvode programu sa prihovoril prítomným návštevníkom starosta obce p. Š. Cudrák a potom už nasledoval súbor hraných pásiem, ktoré potešili srde a rozveselili dušu ako detského tak aj dospelého diváka.

Deň úcty k starším – Farebná jeseň životaMesiac október je mesiacom úcty k starším. Mnohé obce a mestá pri tejto príležitosti pripravujú pre svojich „skôr narodených“ rôzne podujatia a prehliadky talentu, aby svoje babičky a deduškov potešili pekným programom.
Ani naša obec nebola výnimkou a v nedeľu 22.10.2017 pripravila v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, folklórnou skupinou Vigľašanka a hosťami kultúrne podujatie pod názvom Farebná jeseň života. Milý program otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Š.Cudrák a potom sa nálada niesla v príjemnej atmosfére rôznorodých vystúpení.

v obci Olešná zarodili ovocné stromyVážení občania.

Obec Olešná a obec Podvysoká majú záujem vytvoriť spoločný zväz záhradkárov, do ktorého sa môžu prihlasovať občania oboch obcí.
Podľa počtu prihlásených bude zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej bude zvolený spoločný výbor SZZ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom priloženej prihlášky alebo telefónneho čísla 014/4346 126.
Tento rok sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov v obci Podvysoká prvýkrát pre obidve obce. Na ukážku Vám prikladáme niekoľko fotografií z tejto výstavy, na ktorej sa programovo zúčastnila FSk Vigľašanka a pre inšpiráciu máme pre Vás pripravených pár fotografií ako v obci Olešná zarodili ovocné stromy a vinič.

„Najkrajším šperkom, ktorý som nosila na krku, boli rúčky mojich detí.“

Uvítanie detí v obci Olešná dňa 15.6.2017Narodenie dieťatka patrí k najemocionálnejším zážitkom rodičov. Prvý úsmev, stisk rúčky, nesmelé krôčiky... Za týmito krásnymi zážitkami však stojí nevyčísliteľná starostlivosť rodičov.
Slávnostne vyzdobená zasadacia miestnosť Obecného úradu Olešná bola dňa 15.6.2017 plná takýchto milých úsmevov, rozžiarených očiek a zvedavosti najmenších občanov, ktorí sa narodili od 9.3.2016 do 31.12.2016.

Oslava MDD spojená s váľaním májaV obci Olešná sa dňa 3.6.2017 konalo tradičné podujatie „oslava MDD spojená s váľaním mája“. V tento krásny slnečný deň v areáli pred Obecným úradom Olešná pre deti pripravili členovia DHZ Olešná a zamestnanci OcÚ Olešná rôzne súťaže, ktoré preverili ich zručnosť, šikovnosť, ale aj vedomosti. Deti sa mohli zabávať na športových atrakciách a okrášliť sa maľovaním na tvár.

Deň matiek v obci Olešná„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.“
úryvok básne Milana Rúfusa

V nedeľu 14.5.2017 sa v Kultúrnom dome Olešná konalo jedno z najkrajších kultúrnospoločenských podujatí venované mamám, maminkám, mamičkám, ale v neposlednom rade i oteckom.