Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Predseda:
Ing. Anton Dočár - starosta obce

Podpredseda:
Mgr. Rudolf Vyrobík

Členovia:
JUDr. Monika Plešivčáková
Terézia Škulaviková

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk