Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

storočná lipa u rovňanovObec Olešná je súčasťou Euroregiónu Beskydy, ktorý tvoria obce a mestá Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. Obec má rozlohu 19 km², leží v nadmorskej výške 470 metrov, v polovici vzdialenosti medzi okresným mestom Čadca a centrom hornej časti Kysúc - mestom Turzovka.

Susedí s obcami Staškov, Podvysoká, Turzovka, Klokočov a obcou Horní Lomná v Českej republike.Raritou je, že sa skladá z dvoch územne samostatných častí.

Dlhé roky mali tieto časti názov Olešná I a Olešná II. Od 7. 2. 2003 rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra v Bratislave sa katastrálne časti volajú Olešná a Olešná - Burkov vrch.

Burkov vrch

rieka Olešnianka

Najvyšší bod obce je Burkov vrch - 1031 metrov nad morom na hranici s Českou republikou. Časť obce Olešná - Burkov vrch patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá bola vyhlásená v roku 1984 a územne nadväzuje na Chránenú krajinnú oblasť Beskydy (1973) na Morave.

CHKO Kysuce zasahuje do obce Olešná svojou západnou časťou, ktorú tvoria Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravsko-sliezske Beskydy. Vzácne sú prirodzené lesy pralesovitého charakteru v najvyšších polohách Javorníkov.

Údolie rieky Olešnianky s typickým výskytom jelšín na brehoch (jelša sivá - Alnus incana) patrí k osobitným maloplošným chráneným územiam v rámci CHKO Kysuce. Rieka tvorí prirodzenú hranicu s obcou Staškov.

 

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk