Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Člen Správnej rady Združenie TKO - Semeteš za obec Olešná
Ing. Anton Dočár - starosta obce

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk