Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

FINANČNÁ KOMISIA:
Predseda komisie:
Mgr. Janka Papíková

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Mgr. Mária Perďochová
JUDr. Monika Plešivčáková


KOMISIA STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Predseda komisie:
Mgr. Rudolf Vyrobík

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Mgr. Janka Papíková
Miroslav Gunčaga


SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda komisie:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
PhDr. Katarína Koniarová
Mgr. Mária Perďochová


KULTÚRNA KOMISIA:

Predseda komisie:
PhDr. Katarína Koniarová

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Terézia Škulaviková
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Mgr. Janka Papíková

 

ŠPORTOVÁ KOMISIA:
Predseda komisie:
Milan Fojtík

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Miroslav Gunčaga
Mgr. Janka Papíková
Mgr. Rudolf Vyrobík

 

KOMISIA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
Predseda komisie:
JUDr. Monika Plešivčáková

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Mgr. Rudolf Vyrobík
Mgr. Janka Papíková

 

KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE VEREJNݝCH FUNKCIONÁROV:
Predseda komisie:
Mgr. Mária Perďochová

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
PhDr. Katarína Koniarová
Terézia Škulaviková


LIKVIDAČNÁ KOMISIA:

Predseda komisie:
Terézia Škulaviková

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Mgr. Mária Perďochová
PhDr. Katarína Koniarová


INVENTARIZAČNÁ A VYRAĎOVACIA KOMISIA:
Predseda komisie:

Miroslav Gunčaga

Členovia komisie:
Poslanci OZ:
Milan Fojtík
JUDr. Monika Plešivčáková

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk