Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Obec Olešná má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla a mobilnej aplikácie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 zo dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na

  • Webové stránky www.obecolesna.sk
  • Mobilnú aplikáciu OLEŠNÁ

Štruktúra informácií
Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo docieliť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.

Stav súladu
Uvedené webové sídlo a mobilná aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky uvedené nižšie.

Prístupnosť obsahu
Na webových stránkach a v mobilnej aplikácii sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú vhodnejšie pre tlač.

Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 17.05.2023.

Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou – technickým prevádzkovateľom týchto webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosťou CB Media, s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované v máji 2023.

Neprístupný obsah
Nižšie uvedený obsah nie je prístupný z dôvodu nesúladu so zákonom o prístupnosti:

  • Niektoré PDF dokumenty na webových stránkach nemajú strojovo čitateľnú vrstvu /Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah/
  • Videá nemajú synchronizované titulky /Pravidlo 1.2.2 Titulky – predtočené/
  • Niektoré obrázky neobsahujú alternatívny text /Pravidlo 1.1. Textové alternatívy/

Spätná väzba a kontaktné informácie
Obec Olešná má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok a mobilnej aplikácie pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť).

Kontakt je:

Obec Olešná
Olešná č. 493
023 52 Olešná
Telefón: 041/4346123; 126; 121
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Webové sídlo
Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky
Túto webovú stránku a mobilnú aplikáciu prevádzkuje Obec Olešná. Webová stránka využíva redakčný systém Joomla 4 , ktorý je poskytovaný spoločnosťou CB Media, s.r.o.

Všetky osobné údaje návštevníkov webovej stránky, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky a mobilnej aplikácie poskytované, sú spracované výlučne správcom obsahu webu.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii návštevník poskytuje dobrovoľne. Návštevník webovej stránky má možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ redakčného systému, spoločnosť CB Media, s.r.o. ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracované v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Kontakt na technického prevádzkovateľa
CB Media, s. r. o.
Zborov nad Bystricou 384
02303 Zborov nad Bystricou
Telefón: +421 907 025 707

Spustenie webového sídla
Webové sídlo bolo spustené v máji 2023.

Za obsah zodpovedá správca obsahu
Adresa: Obecný úrad Olešná , Olešná č. 493, 023 52
Tel.: +421 414346123; 126; 121
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web. www.obecolesna.sk

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk