Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Olešná, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link http://www.mapovyportal.sk/mOBEC/olesna/ Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návod na vyhľadávanie v mapovom portáli nájdete tu.(formát pdf, veľkosť 347,920 KB) .

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk