Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Návrh územného plánu je vystavený na verejné nahliadnutie v termíne od 4.8.2022 do 4.9.2022 na Obecnom úrade v Olešnej a na webovej stránke obce Olešná.

pdfVerejný oznam - územný plán 161.42 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - úvodná strana 101.1 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - sprievodná správa 1.6 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - obsah 146.42 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - výkres širších vzťahov 8 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh 11.58 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh A 123.42 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh B 167.96 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh C 404.04 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh D 362.11 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh E 936.85 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh F 298.28 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh G 960.64 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh H 398.64 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh I 743.29 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh J 1.32 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh K 1.8 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh L 1.74 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh M 782.75 KB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh N 2.21 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh O 1.95 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh P 2.47 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - komplexný návrh legenda 4.2 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - doprava 9.73 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - PPF 9.03 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - TI 9.79 MB

pdfÚzemný plán obce Olešná - návrh - príroda 11.93 MB

 

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk