Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Olešná 464 - delegovaní zástupcovia obce

PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
JUDr. Monika Plešivčáková
Mgr. Mária Perďochová
Milan Fojtík

 

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk