Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

t.j. civilné sobášne obrady:

Starosta obce:
Ing. Anton Dočár

Poslanci OZ:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk