Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov dňa: 15.05.2023

Zámer na prenájom nebytových priestorov bol schválený dňa 12.05.2023
Uznesením OZ č. 182/2023

 pdfZámer_na_prenájom_priestorov_pre_P.B.San_spol._s.r.o._.pdf274.88 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk