Názov zákazky „Spevnená plocha s príslušenstvom“

Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby 23 495,15 EUR bez DPH spracovateľom ARST s.r.o. v termíne február 2022.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.03.2022 do 12:00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2022

pdfVýzva na predkladanie ponúk  772.11 KB

xlsxZadanie - Spevnená plocha s príslušenstvom  33.9 KB

pdfSúhrnná technická správa   280.42 KB

pdfSprievodná správa  140.15 KB

pdfObálky  58.17 KB

pdf1 - Prehľadná situácia  28.06 KB

pdf2 - Situácia  61.26 KB

pdf3 - Príslušenstvo a detail  325.15 KB