Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf  Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami   44.8 KB

pdf  Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11    52.01 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk