Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce Olešná dňa: 20.06.2023
VZN nadobúda účinnosť dňom: 05.07.2023

 pdfVZN Obce Olešná č. 4/2023 244.60 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk