Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

Dodatok č. 1/2023 k VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 1/2023 bol schválený dňa 12.05.2023 Uznesením OZ č. 179/2023
Dodatok č. 1/2023 k VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 1/2023 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na na web. sídle obce Olešná
dňa: 15.05.2023
Dodatok č. 1/2023 k VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 1/2023 nadobúda účinnosť dňom: 30.05.2023

pdfDodatok_č._1_2023_k_VZN_č._1_2023_-_po_schválení_na_web._.pdf328.13 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk