Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdfUznesenia Obecného zastupiteľstva v Olešnej zo dňa 11.08.2023730.13 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk