Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

oznamMilí čitatelia, oznamujeme Vám zmenu výpožičných dní a hodín v Obecnej knižnici Olešná.

Obecná knižnica Olešná bude otvorená od 19.4.2023 v stredu v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk