Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdfŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V OLEŠNEJ  164,912 KB
pdf
   KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE V OLEŠNEJ   280,236 KB

Zverejnené na webovej stránke obce a úradných tabuliach dňa: 27.09.2018

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk