Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Obecná knižnica Olešná privítala najmenších návštevníkov Dňa 23.3.2017 Obecná knižnica Olešná privítala najmenších návštevníkov – škôlkarov zo ZŠ s MŠ Olešná č. 464 z Materskej školy, ktorá sa nachádza v budove Olešná č. 618. Detičky prišli v sprievode svojich pani učiteliek, aby sa po prvýkrát zoznámili s priestormi obecnej knižnice. Tu bola pre nich pripravená výstava rozprávkových kníh, ktoré si mohli poprezerať. Spoločne sme sa porozprávali o rozprávkach a šikovnosť detí bola odmenená darčekom v podobe záložky do knihy, ktorú si mohli sami vymaľovať.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk