Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji 1616 – 2016Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý pri príležitosti 400.  výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy vyhlásil Žilinský kraj.
Obecný úrad Olešná v spolupráci so Základnou školou Olešná č. 464 uskutočnili výstavu pod názvom „Po stopách Juraja Turza“.
Výtvarné práce detí sú umiestnené vo vestibule Obecného úradu Olešná od 1.6.2016 do 31.8.2016.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk