Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

„Cti otcove šediny a matkine vrásky, to ich poklad jediný za tak veľa lásky...“


oslavy Dňa úcty k staršímDňa 26.10.2014 sa v našej obci uskutočnilo stretnutie seniorov pri príležitosti oslavy „Dňa úcty k starším“.
Najskôr sa naším skôr narodeným milými slovami prihovorili p. starosta Stanislav Novotný so zástupkyňou starostu p. PhDr. Katarínou Plešivčákovou, a tým otvorili  pásmo básní a piesní pre našich dedkov a babičky.


Deti zo ZŠ s MŠ Olešná – Polgrúň pod vedením p. uč. Emílie Vráblikovej a p. uč. Mgr. Martiny Sloviakovej si pripravili pekné básničky a tance, ktoré prítomným vyčarili na tvárach úsmevy. Barborka Janíková nás potešila krásnym spevom ľudových piesní a hrou na heligónku.
FKS Vígľašanka svojim veselým vystúpením rozohriala žilky v tele našich skôr narodených, ktorí si po občerstvení s účinkujúcimi zaspievali a zatancovali.
Krásnym vystúpením sa predviedli aj Lukáš Polka a Marcela Polková zo susednej obce Klokočov, ktorých hra na heligónku mnohých očarila.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za vytvorenie príjemnej atmosféry. Našim skôr narodeným občanom ďakujeme za účasť a želáme veľa zdravia, lásky a porozumenia do ďalších rokov.region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk