Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Sviatok sv. Mikuláša v OlešnejDňa 6.12.2019 našu obec navštívil sv. Mikuláš s pomocníkmi. Na koči sa doviezol s anjelmi a čertom, aby obdaroval dobré deti sladkosťami. Sála kultúrneho domu sa zaplnila zvedavými deťmi, ktoré netrpezlivo čakali na jeho príchod. Za peknú báseň, pieseň a ozdôbku prinesenú na vianočný stromček boli škôlkari a školáci odmenení a od anjelikov dostali balíčky plné dobrôt.

V chladnom počasí sa deti aj dospelí občerstvili chutným punčom a nakoniec sv. Mikuláš spoločne s FSkVigľašankou rozsvietili vianočný stromček.
Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tohto podujatia vyjadrujeme veľkú vďaku.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk