Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Poďakovanie za zorganizovanie hasičskej brigádyStarosta obce p. Štefan Cudrák úprimne ďakuje pani Ľubici Durajovej, Oľge Buchcárovej a ostatným členom DHZ Olešná za zorganizovanie hasičskej brigády.
Hasičská brigáda sa uskutočnila v dňoch od 06.04.2016 do 13.04.2016, likvidovala sa čierna skládka v časti PREDNÁ OLEŠNÁ – MUCHOV POTOK.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk