Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív zamestnancov obce Olešná.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk