Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pohybNa nedostatok pohybovej aktivity poukazuje aj Svetový deň pohybom k zdraviu, ktorý vyhlásila Svetová  zdravotnícka organizácia (WHO) a každoročne si ho pripomíname 10. mája.

S cieľom povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie, prebieha tento rok X. ročník celonárodnej kampane na podporu pohybovej aktivity

„Vyzvi srdce k pohybu“

viď.

pdfPríloha_č._1_Plagát_VSkP_2023.pdf255.03 KB11/05/2023, 12:00

pdfPríloha_č._2_Účastnícky_list_VSkP_2023.pdf131.51 KB11/05/2023, 12:01

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk