Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

 pdf

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien zvoláva
rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň 12.05.2023 o 16.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk