Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

zapis deti msZákladná škola s materskou školou Olešná 464 oznamuje zápis detí do MŠ na šk. rok 2023/2024

 

Kde: od 01.05.2023 do 19.05.2023
Čo je potrebné k zápisu:
-čitateľne vyplnená žiadosť o prijatie do MŠ
-potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa

Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Na predprimárne vzdelanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku (výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.)
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu).
Deti sa prijímajú do MŠ v mesiaci máj, k začiatku budúceho školského roka.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk