Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

zapisKedy: 14.4.2023 od 12:00 - 17:00
Kde: budova ZŠ s MŠ Olešná 464 - Polgrúň

Zápisom dieťaťa do 1. ročníka zdarma získate: základnú sadu školských pomôcok a sadu pracovných zošitov v celkovej hodnote cca 30 Eur.

Výhody našej školy:

  • sme škola rodinného typu
  • školský klub detí od 11:30 - 16:00
  • vlastné centrum voľného času
  • zriadené elokované pracovisko Základnej umeleckej školy v Turzovke v budove našej školy
  • organizujeme letnú školu
  • anglický jazyk hravou formou už od 1. ročníka
  • projekt "NP POP II" - inkluzívny tím /ŠŠP a ped. asistenti/ zameraní na prácu s deťmi so ŠVVP

K zápisu prineste:

  • rodný list dieťaťa
  • platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov
  • v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa

zapis

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk