v obci Olešná v nedeľu 23.10.2016 uctili našich skôr narodených obyvateľov posedením s pekným programomJeseň je krásne ročné obdobie. Má veľa podôb. Niekedy je upršaná, plná dažďa, ale keď nám ukáže svoju slnečnú tvár, všetci sme prekvapení jej farebnosťou a teplom.
Jesenný mesiac október je tradične mesiacom úcty k starším. A preto sme si v obci Olešná v nedeľu 23.10.2016 uctili našich „skôr narodených“ obyvateľov posedením s pekným programom s podtitulom „Radosť zo života – plody jesene“. Školáci a škôlkari zo Základnej školy s materskou školou Olešná  pod vedením p. riaditeľky Slovákovej, p. uč. Vráblikovej, Urbaníkovej, Piontekovej a pani učiteliek. z materskej školy si pripravili milý program, v ktorom nechýbal spev s hrou na hudobný nástroj, tanec a pásmo básní, čo pohladili srdiečka všetkých prítomných.

Našim hudobným hosťom bol tento raz Lukáš Polka z Klokočova, ktorý sa venuje hre na heligónku. Jeho umenie a radosť z hry sa prenieslo i na tváre prítomných. Členovia FSk Vigľašanka si tento krát okrem piesní pre prítomných pripravili aj zábavnú scénku, ktorá všetkých rozosmiala. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére spolupatričnosti účinkujúcich a hostí, pre ktorých bolo pripravené sladké občerstvenie.
Veríme, že si naši „skôr narodení“ odniesli z tohto podujatia pekný zážitok a do ďalších rokov im želáme veľa zdravia, šťastia a radosti zo života.
Zároveň chceme vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a priebehu tohto podujatia.