uvitanie deti 012Vo štvrtok 9.6.2022 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu Olešná konalo jedno z najmilších podujatí – Uvítanie detí do života. Chodbami nášho obecného úradu sa rozliehal veselý smiech a džavot detičiek. Spoločne sme uvítali 17 detí, 12 chlapcov a 5 dievčatiek.

Pre radosť im predniesli milé básničky deti z MŠ u Rovňanov pod vedením pani učiteľky Gerekovej. Hrdí rodičia si prevzali malý darček a na pamiatku tohto dňa sa podpísali do pamätnej knihy a odfotografovali pri kolíske.

Rodičom aj ich detičkám želáme hlavne veľa zdravia, radosti a spoločného šťastia.