Dňa 27.02.2011 sa v kultúrnom dome v Olešnej, uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Olešná.

Výbor DHZ Olešná ďakuje delegátovi, všetkým členom, žiakom krúžku mladých hasičov, ako aj ostatným prítomným ktorí sa zúčastnili a pomohli pri príprave a organizácií výročnej členskej schôdze. Poďakovanie patrí aj starostovi obce Olešná, ktorý umožnil uskutočniť výročnú členskú schôdzu v kultúrnom dome v Olešnej.

Výbor DHZ  Olešná

 

{backbutton}