Dátum zverejneniaSúbor
 12.08.2011Kúpna zmluva
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 12.07.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 11.07.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 04.07.2011Zmluva o dielo - Výmena svietidiel VO v k.ú. obce Olešná III. etapa
 30.06.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 30.06.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 30.06.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 30.06.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 04.05.2011Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 04.05.2011Darovacia zmluva
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011
Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011
Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 27.04.2011
Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 27.04.2011Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej 
 27.04.2011
Zmluva o nájme priestorov Kultúrneho domu v Olešnej
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 27.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 
 24.04.2011Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005 
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 24.04.2011Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
 16.04.2011Zmluva o dielo č. R_115/2011
 16.04.2011Zmluva o nájme
 12.04.2011Zmluva o dielo č. O/025/11
 12.04.2011Príloha č.1 Zmluvy o dielo: O/025/11 Špecifikácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení
 12.04.2011Mandátna zmluva
 04.04.2011Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2011
 30.03.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 30.03.2011Darovacia zmluva
 21.03.2011Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 20.04.2010
 21.03.2011zmluva o dielo č. 02/2011
 21.03.2011Zmluva o dielo č. 01/2011
 03.03.2011Príloha č.1 rámcovej zmluvy o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb

{backbutton}