Dátum zverejnenia Dodávateľ Suma(EUR)
Súbor
 02.05.2011
Jozef Kubančák
 181,44 faktúra
 02.05.2011MIVA Market, spol. s.r.o.
 126,48 faktúra
 02.05.2011
Ing. Vladimír Kubince
 308,94 faktúra
 27.04.2011
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 20,40 faktúra
 27.04.2011Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky
 13 faktúra
 23.04.2011
UNIQA poisťovňa, a.s.
 55,20 faktúra
 23.04.2011
Združenie TKO Semeteš n.o.
 1160,77 faktúra
 23.04.2011
Timesa, s.r.o.
 62,10
 faktúra
 23.04.2011
SAKSON - BETÓN, s.r.o.
 157,20 faktúra
 23.04.2011
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
 39,08 faktúra
 23.04.2011
Mestský podnik služieb Čadca
 93,60 faktúra
 23.04.2011
KINEX - STROJÁREŇ, s.r.o.
 54 faktúra
 23.04.2011
Advokátska kancelária JUDr. Stopka JUDr. Blendovský s.r.o.
 99,64 faktúra
 23.04.2011Ing.Vladimír Kubinec
 110 faktúra
 23.04.2011
IKAR, a.s.
 98 faktúra
 23.04.2011Elektro Anna Pončková
 120 faktúra
 23.04.2011
Elektro Anna Pončková 
 63,68 faktúra
 23.04.2011Elektro Anna Pončková
 444,07
 faktúra
 23.04.2011
Daffer spol. s.r.o.
 83 faktúra
 22.04.2011SPP 4 faktúra
 22.04.2011
SPP
 9 faktúra
 22.04.2011SPP 569
 faktúra
 22.04.2011Ing. Zsolt Marczibal -  CONNECT  180,57 faktúra
 22.04.2011STRABAG  6573,70 faktúra

{backbutton}