Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Suma: 1060,39 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Suma: 66,67 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Suma: 59 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Orange

Dátum vyhotovenia: 23.02.2011

Suma: 83,15 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.

Dátum vyhotovenia: 21.02.2011

Suma: 193,73 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Elektro - Anna Pončková

Dátum vyhotovenia: 21.02.2011

Suma: 109,24 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: KYDOS s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 18.02.2011

Suma: 504 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M. Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 16.02.2011

Suma: 29,41 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 15.02.2011

Suma: 1175,82 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 09.02.2011

Suma: 6573,70

faktúra

 

Dodávateľ: obec Staškov

Dátum vyhotovenia: 09.02.2011

Suma: 20 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Distribúcia SPP

Dátum vyhotovenia: 07.02.2011

Suma: 175,58 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: T-Com

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011

Suma: 139,69 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: advokátska kancelária JUDr. Stopka JUDr. Blendovský s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011

Suma: 99,64 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Robert Cyprich,TUBES - PROJ

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011

Suma: 600 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: SAMNET- Informačný systém samosprávy

Dátum vyhotovenia: 03.02.2011

Suma: 32,86 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: ELMIKO - Miloš Kovačovic

Dátum vyhotovenia: 02.02.2011

Suma: 492 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.02.2011

Suma: 1103 EUR

faktúra


Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.02.2011

Suma: 17 EUR

faktúra


Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.02.2011

Suma: 7 EUR

faktúra


Dodávateľ: SAKSON - BETÓN s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 01.02.2011

Suma: 190,70 EUR

Faktúra

 

{backbutton}