smartDňa 1.6.2022 uplynulo už 25 rokov, keď bol vysvätený kostolík sv. Júdu Tadeáša v Olešnej.

Svätú omšu v tento slávnostný deň celebroval dp. dekan Ján Vrbata, farár Farnosti Turzovka spolu s dp. Miroslavom Várošom a dp. Justínom Jurgom, rodákom z Olešnej.

V príhovore zazneli milé slová o histórii stavby kostola a úctivej spomienke na všetkých ľudí, ktorí pomohli pri stavbe kostolíka. Vo výročný deň posvätenia chrámu sa zapaľujú sviece pri konsekračných krížoch, ktoré sú umiestnené v 4 svetových stranách.