Nohejbalový turnaj 2018V sobotu 21.07.2018 sa uskutočnil na antukovom ihrisku v Olešnej – Potôčky tradičný turnaj v nohejbale.
Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev. Hralo sa systémom – každý s každým.
1. miesto: "Turzovka" v zložení - Róbert Zahatlan, Hubert Cisárik, Miroslav Ondryáš, Štefan Zahatlan
2. miesto: "Mesto" v zložení - Jozef Kubiš, Peter Duraj, Martin Volek
3. miesto: "Šihľori" v zložení - Jaroslav Černek, Ján Perďoch, Dušan Jaroš
Najlepší hráč: Jozef Kubiš
Najstarší hráč: Hubert Cisárik
Najmladší hráč: Jakub Jozek
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto turnaja, účastníkom turnaja a taktiež sponzorom p. Jánovi Čečotkovi a Mikroregiónu Horné Kysuce.