Nohejbalový turnajDňa 05.08.2017 sa uskutočnil v Olešnej – Potôčky „Nohejbalový turnaj“.
Za pekného počasia sa turnaja zúčastnilo 8 mužstiev. Hralo sa systémom – každý s každým.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo v zložení: Jozef Kubiš; Peter Perďoch; Peter Duraj  

Na druhom mieste: Róbert Zahatlan, Hubert Cisarik, Ondrej Nemček
Na treťom mieste:  Peter Badžgoň, Igor Hruška, Štefan Zahatlan
Najlepší hráč:  Jaroslav Černek
Najstarší hráč: Hubert Cisarik
Po skončení turnaja sa hral exhibičný zápas medzi mužstvom „Nezmari“ v zložení:  Štefan Cudrák, Róbert Zahatlan, Hubert Cisarik.
Víťazom turnaja sa stali Nezmari, zvíťazili 2:0 a ukázali účastníkom turnaja, že aj napriek pokročilému veku dokážu ešte hrať kvalitný nohejbal.
Poďakovanie patrí všetkým, kto sa podieľal na príprave tohto turnaja, účastníkom turnaja a taktiež p. Jánovi Čečotkovi a Mikroregiónu Horné Kysuce za sponzorský dar.