pdf   ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu - 25.05.2019   164,742KB

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.