Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

pdfRozhodnutie o vyhlásení volieb 207.41 KB

pdfObec - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený 572.67 KB

pdfVÚC - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený 623.97 KB

pdfOznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí238.88 KB

 

Stránka ministerstva vnútra SR, kde sú dostupné tlačivá a vzory pre bližšie informácie k voľbám 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22