Obecné zastupiteľstvo v Olešnej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 147/2018 zo dňa 12.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Olešnej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Štefan Cudrák
starosta obce

pdfOZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  328,385 KB