Obec Olešná podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci Olešná:
Počet obyvateľov v obci Olešná k 31.07.2018: 1946 obyvateľov