pdf   Minimálny počet podpisov pre nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce  187,546 KB

pdf   Informácia o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie - p. Ing. Milada Palicová   222,725 KB

pdf   Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie starostom obce   461,012 KB

Stránka Ministerstva vnútra, kde sú dostupné tlačivá a vzory pre občanov s možnosťou vytlačenia v znení:
https:/www.minv.sk/?oso18-vzory

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecné zastupiteľstvo v Olešnej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 147/2018 zo dňa 12.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Olešnej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Štefan Cudrák
starosta obce

pdfOZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  328,385 KB

Obec Olešná podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci Olešná:
Počet obyvateľov v obci Olešná k 31.07.2018: 1946 obyvateľov