Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na poskytnutia služby s názvom - "Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.10.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok1.01 MB

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.09.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.09.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií923.21 KB

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.09.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Dodávka a montáž mantinelov na športové ihrisko Olešná u Rovňanov".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.09.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Dodávka a montáž mantinelov na športové ihrisko Olešná u Rovňanov866.06 KB