1. Verejný obstarávateľ: Obec Olešná, Olešná 493, 023 52 Olešná, IČO: 00314161
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Martin Hriňák, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4857
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO: § 7 ods. 1 písm. b) – Obec.
3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska: Ide o jedinečné dielo realizované výlučne pre verejného obstarávateľa na základe jeho špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.
4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Rozšírenie IS pre IBV Olešná Rovňany

5. Druh zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou, stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: Olešná Rovňany
7. Výsledok verejného obstarávania: Uzavretie zmluvy o dielo.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 28. 06. 2016 17:30