Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

pdfNázov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Vybudovanie parkoviska pri Dome smútku Predná Olešná2514,611 KB

Lehota na predloženie ponúk: 21.10.2016 do 15.00 hod.