Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Zákazka podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na službu s názvom

pdfSlužby odborne spôsobilej osoby pre komplexnú realizáciu obstarávania pre zákazku s názvom "Územný plán Obce Olešná"2.69 MB

Výzva zverejnená 26.11.2015.

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 21.12.2015 do 15.00 hod.