Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na poskytnutia služby s názvom - "Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti Solisko".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.10.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti Solisko996.78 KB