pdf
34,655 kb    
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - na nákup
nového osobného vozidla

 

Lehota predkladania ponúk: 24.02.2015 do 15.00

Miesto predkladania ponúk: OÚ Olešná, 023 52
Dátum zverejnenia výzvy: 09.02.2015