Obec Olešná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)


V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Olešná na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladania ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého zadávania zákazky a ďalšie informácie.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:     Obec Olešná
Sídlo: Obecný úrad Olešná
Olešná č. 493, 023 52
IČO: 00314161
DIČ: 2020553172
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Čadca
Číslo účtu: 7735521001/5600
Štatutárny zástupca: Štefan Cudrák – starosta obce
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. č.: 041/4346121
Internetová adresa: www.obecolesna.sk