DOPLNENIE SÚHRNNEJ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 5.000,- € za 3. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfDOPLNENIE SÚHRNNEJ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 5.000,- € za 3. štvrťrok 2016  314,393 KB